เข้าเว็บไซต์
 

ประกาศโรงเรียนอินทร์บุรีเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน318ล/55-ก