เกียรติภูมิ ร.ร.อินทร์บุรี       E-Office สพม เขต 5        ชมบรรยากาศ  ภาพประวัติศาสตร์
 
 

 

ความเป็นมาของห้องเรียน ASEAN

 
 

                ห้องเรียนอาเซียนโปรแกรม (ASEAN Program) โรงเรียนอินทร์บุรี เริ่มเปิดโครงการในปีการศึกษา
2556 โดยผู้อำนวยการผจญ  นักฆ้อง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมจิต  หวังกลุ่มกลาง เป็นโครงการพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนเรียนดีในสายศิลป์ภาษา และตอบสนองต่อแนวปฏิบัติโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยทีการเพิ่มภาษาต่างประเทศที่ 2 เข้ามาในหลักสูตร
โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ มีการทำแบบสำรวจความต้องการ
ของผู้ปกครอง ครู ตลอดจนตัวแทนนักเรียนจนได้บทสรุปว่า ภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ต้องการให้โรงเรียนอินทร์บุรีเปิดมากที่สุดลำดับที่ 1 ได้แก่ภาษาจีน โครงการนี้ได้มีการจัดทำหลักสูตรตามหลักโครงสร้างของสถาบันภาษา
และมีการสอนภาษาต่างประเทศทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน จากครูเจ้าของภาษาโดยตรง โดยครูภาษาจีนที่ทำการสอนจะเป็นครูชาวจีนที่จัดจ้าง
ผ่านโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110     E:mail  inburi@hotmail.com Tel 036 581528
admin: 089 998 4594