เกียรติภูมิ ร.ร.อินทร์บุรี       E-Office สพม เขต 5        ชมบรรยากาศ  ภาพประวัติศาสตร์
 
 

 

  วิสัยทัศน์

 
 

     
          ห้องเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110     E:mail  inburi@hotmail.com Tel 036 581528
admin: 089 998 4594