เกียรติภูมิ ร.ร.อินทร์บุรี       E-Office สพม เขต 5        ชมบรรยากาศ  ภาพประวัติศาสตร์
 
     
  โครงการห้องเรียนคุณภาพพิเศษ  
    ความเป็นมา
    วิสัยทัศน์
    คณะกรรมการ
    หลักสูตร
    กิจกรรมในโครงการฯ
     
     
     
     

 

 

โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110     E:mail  inburi@hotmail.com Tel 036 581528
admin: 089 998 4594