พิธีตักบาตรทำบุญวันครู 2559

   พิธีตักบาตรทำบุญวันครู อุทิศส่วนกุศลแด่ครูที่เสียชีวิตแล้ว 16 มกราคม 2559