บุคลากรโรงเรียนอินทร์บุรี ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา

   บุคลากรโรงเรียนอินทร์บุรี ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา ณ จ.เชียงราย 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559