นักเรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นำทีมโดย ผอ.วิทยา สีหบุตร และครูเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
5 ส.ค. 2559