คณะครูศึกษาดูงาน 5ส,เคนไซ และโฮเรนโซ ณ โรงงานไทยชิบาอุระ เด็นชิ
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 20 มีนาคม 2560