สโมสรโรตารี่ สิงห์บุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่นให้ฟรีแก่ประชาชนชาวบ้านอินทร์บุรี
ในวันที่ 9-10 ก.ย.60
และแจกเงินครพิการในวันที่ 11 ก.ย.60