กิจกรรม พิธีเปิดกีฬาภายใน โรงเรียนอินทร์บุรี เขียว - เหลืองเกมส์ 2558 15 ม.ค.2559