กิจกรรมอบรมการเขียนแผนปฏิบัติการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 11 ส.ค.2561
ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท สมุทรสงคราม