กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดโบสถ์ วัดสำโรง วัดพระนอน และวัดสาลโคดม 26 ก.ค.2561