ภาพประวัติศาสตร์ โรงเรียนอินทร์บุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2495

 

นักเรียนรุ่นที่ 1 โรงเรียนอินทร์บุรี
 
อาคารเรียน (เล้าไก่)
 
 
อาคารคอนกรีตหลังแรก
 
 
คณะครู ราว พ.ศ. 2505
 
 
คณะครู ราว พ.ศ. 2506
 
 
นักเรียน ราว พ.ศ. 2506
 
 
เวียนเทียนรอบอุโบสถ วัดโบสถ์
 
 
เวียนเทียนรอบอุโบสถ วัดโบสถ์ และยังคงปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน
 
 
วงดุริยางค์ อังกรุงค์
 
 
   
 
   
 
นักศึกษาฝึกสอนรุ่นแรก พ.ศ.2507
 
 
ป้ายโรงเรียนอินทร์บุรี ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
ครูสาว น้ำท่วมโรงเรียน พ.ศ. 2518
 
 
พิธีเปิดอาคารเรียน เทพสุทธิโมลี 3     พ.ศ. 2518
 
 
พานักเรียนทัศนศึกษา น้ำตกเอราวัณ 2519
 
 
คณะครูปี พ.ศ. 2520
 
   
   
 
ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานดีเด่น พ.ศ. 2539
 
 
   
เป็นโรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2549
 
 
 
น้ำท่วมปี พ.ศ. 2553
 
 
น้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554
 
 
   
 
ถนนน้ำตกหน้าโรงเรียน
 
 
   
 
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน 19 ก.ค. 2553
 
 
พิธีเปิดอาคารพยาบาลโรงเรียน 19 ก.ค. 2553
 
 
พิธีเปิดโครงการห้องเรียนอาเซียน 2556
 
 
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโดมเอนกประสงค์
 
 
โดย ครูใหญ่คนแรก
 
 
โดย นักเรียน (ศิษย์เก่า) คนแรก
 
 
โดยผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
 
 
โดยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ องค์ปัจจุบัน