+++ สอบกลางภาคเรียน วันที่ 14 ม.ค..2561 +++
โรงเรียนอินทร์บุรี
เกียรติภูมิ ร.ร.อินทร์บุรี       E-Office สพม เขต 5        ชมบรรยากาศโรงเรียน  ภาพประวัติศาสตร์


  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7

เปิดบ้าน โรงเรียนอินทร์บุรี
วัน Open House

คณะครู และบุคลากร
ของโรงเรียนทัศนศึกษา
วัฒนธรรม จ.น่าน

สโมสรโรตารี่ สิงห์บุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมนิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตร

พิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้าน100%
โดยผอ.วิทยา สีหบุตร

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา
ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
2560 วันที่ 18 มิ.ย.60

เลือกตั้งประธาน
และคณะกรรมการนักเรียน

 

คณะครูศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษาร.ร.
เบญจมานุสรณ์

คณะครูดูงาน5ส
.ไทยชิบาอุระเดนชิ

 

กิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

รับการประเมินความยั่งยืน
โรงเรียนในฝัน
2 ส.ค.2559

 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ณ จ.เชียงราย

พิธีทำบุญวันครูอุทิศส่วนกุศล
แด่ครูผู้เสียชิวิตแล้ว 32 ท่าน
16 ม.ค.2559พิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาภานใน 2558
เขียว-เหลืองเกมส์

การแข่งขัน
กีฬาภานใน 2558
เขียว-เหลืองเกมส


img_menuประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากร
ข้อมูลครู-นักเรียน
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงสถาบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
แนะนำอำเภออินทร์บุรี
แนะนำจังหวัดสิงห์บุรี
ภูมิปัญญาอินทร์บุรี
สพม. เขต 5
สพป.สิงห์บุรี
สพฐ.
ก.ศึกษาธิการ
Labschools
ดูนาฬิกาทั่วโลก
กรมการจัดหางาน
รายชื่อมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทุกประเทศ
 

 
 
 

HOTLINEผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภทดาวน์ฮิล ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิชิดา กาญจนาสมบัติ
นักเรียนชั้น ม.5/2 25 ม.ค. 59 กีฬาแห่งชาติ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

คนเก่งคณิตศาสตร์ ของเรา

กลุ่มบริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110     E:mail  inburi@hotmail.com Tel 036 581528
admin: 089 998 4594