สวัสดี"เปิดเทอม"หาประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนกันต่อนะครับ
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ 036 581 528,  036 581 593

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ : : E:mail :inburi1@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บฯ
089 998 4594