เกียรติภูมิโรงเรียนอินทร์บุรี

 

 

 

 

   
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 Stem ระดับประเทศ
ปีแรกของStem อินทร์บุรีที่เดินทางได้ไกลเกินฝัน#จากจุดเริ่มต้นการอบรมStemศึกษา ม.ต้น เดือนเมษา2561 หลังจากนั้นสองเดือนสู่โครงงานstem ระดับภาคด้วยใจรักและศรัทธา#จากม.ต้น ที่ 2 ระดับภาคกลาง
สู่โครงงานสะเต็มระดับประเทศ#จากม.ปลายที่ 1 ระดับภาคกลางสู่รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ
   

ชนะเลิศที่ 1 โครงงานstem มัธยมศึกษาตอนปลาย
   จากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ 1 ระดับภาคกลาง

 

   
โครงงานstem รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค
ด้วยใจรักและศรัทธา#จากมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ 2 ระดับภาคกลาง
   
Sports Hero แห่งชาติ ประจำปี 2561
นักกีฬาจักรยาน ชนะเลิศที่ 1 เรียญทอง
   
ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี
ไดเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
   
รางวัลชนะเลิศ การประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับชาติ
2561 ระดับ ม.ต้น
   

ผลงานโรงเรียนคุณธรรม
           ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเอวาน่า
บางนา กทม. ผลปรากฎว่า ร.ร.อินทร์บุรี ได้รับรางวัล...ระดับยอดเยี่ยม
(มีร.ร.ผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการมานำเสนอผลการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม โดย ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน จำนวน 57 โรงเรียน
ได้รางวัลเป็นต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.ระดับยอดเยี่ยม 20 และระดับดีเด่น 37 โรงเรียน) ขอบคุณทีมงานอินทร์บุรีและผู้สนับสนุนทุกฝ่ายนะครับ
..ยินดีและภูมิใจกับทุกคนนะครับ.
..พวกเราต้องทำงานหนักมากขึ้นสำหรับการเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.ระดับกับยอดเยี่ยมในครั้งนี้..มุ่งมั่นตั้งใจทำต่อไป..อะไร ๆ ก็แพ้ความตั้งใจของมนุษย์นะครับ #โรงเรียนอินทร์บุรีสร้างคนดีให้บ้านเมือง

 

การแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ 2560

ด.ญ.พิมลรัตน์ แป้นแสง เหรียญทอง

   
การสอบแข่งขัน ทางวิชาการคณิตศาสตร์
ระดับนานาชาติ 2559
ด.ญ.ชัญญา เล็กเจริญศรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

 
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่     จ.นครศรีธรรมราช 2559
ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิล
ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิชิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนชั้น
ม.5/2 25 ม.ค. 59 กีฬาแห่งชาติ ที่ จ.นครศรีธรรมราช
        

 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ( สอวน )2558
นักเรียนชั้น ม.5/1 ผ่านการคัดเลือกเข้า โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ( สอวน )
ค่ายที่ 1/ 2558 ได้แก่ น.ส.นฤดี โชติศรี และนางสาวเจนจิรา ตังจรินทร์
เมื่อเดือนตุลาคม 2558

   

   

ชนะเลิศ  Thai Youth Initiative against Thai Drugs 2557
นางสาวศศิประภา สีทา, นางสาวศิรประภา สีทา และนางสาวพรพิมล ขนทอง
ฝึกซ้อมควบคุมโดยครูวลัยรัตน์ หลำริ้ว ชนะเลิศ  Thai Youth Initiative against Thai Drugs
ครั้งที่ 3 ปี  2557 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม 5 คืน 4 วัน...

   

   
ชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุ 17-18 ปี
(MTB Supercross)
2557


การแข่งขันจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557
ณ สนามจักรยานธารทองแดง สระบุรี

t   tt

   tt    

   

นักเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ ม.สยาม 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายแสน แสงประทีปทอง
น.ร.ในโครงการห้องเรียนคุณภาพพิเศษ ร.ร.อินทร์บุรี
ที่สอบเข้าเรียนใน
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สยาม
ได้ในปี กศ.2556

s
   

นักเรียนทุน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2555
ร่วมยินดีกับคนเก่งไปเรียนต่อ ณ ประเทศเนเธอแลนด์ ปีการศึกษา 2558
นางสาวมณีนุช ตั้งสัมฤทธิ์กุล

 

.
   

นักเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2553

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระ อินทวัฒน์
น.ร.ในโครงการห้องเรียนคุณภาพพิเศษ ร.ร.อินทร์บุรี
ที่สอบเข้ารีียนใน
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ในปี กศ.
2553

 

d
   

ชนะเลิศการแข่งขันใน”โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์

2552

ชนะเลิศ การแข่งขันใน”โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ ”29.ก.ย.2552
*ชนะเลิศ นายธีระ อินทวัฒน์ ร.ร.อินทร์บุรี เงินรางวัล 5,000.บ
*รองชนะเลิศ นายศิวกร รื่นพันธ์ ร.ร.สิงห์บุรี เงินรางวัล 3,000.บ.
*รางวัลชมเชย(ที่5) นางสาวปานทิพย์ ยิ้มปรางค์
ร.ร.อินทร์บุรี
เงินรางวัล 1,000.บ.
*รางวัลชมเชย(ที่9) นายคุณาพร ฟักขำ ร.ร.อินทร์บุรี
เงินรางวัล 1,000.บ.
โดยมี นายทวีศักดิ์ นุ่มฤทธิ์ ผอ. สพท สิงห์บุรี เป็นประธานมอบ

 

s
   

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
11ส.ค.2549

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ช่วงชั้นที่ 3
ในกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ด.ช.แสน แสงประทีปทอง ม.3/1
ด.ช.จารุวัฒน์ จารุฤทัยกานต์ ม.3/1
นำโดยอ.สมศักดิ์ สุขนาค
o
   

โอลิมปิควิชาการ 2549
โอลิมปิคคณิตศาสตร์

สพท สิงห์บุรี จัดสอบแข่งขันด้านวิชาการ
เหรียญทอง โอลิมปิคณิตศาสตร์ ได้แก่
ด.ช.แสน แสงประทีปทอง
เหรียญเงิน โอลิมปิคคณิตศาสตร์
ได้แก่ ด.ช.ธีระ อินทวัฒน์
ด.ญ.วันวิสา สุขจุ้ย
เหรียญทองแดง โอลิมปิกคณิตศาสตร์
ได้แก่ ด.ช.ศิวกร รื่นพันธุ์
ด.ญ.ปานทิพย์ ยิ้มปรางค์

 

 

 

โอลิมปิควิทยาศาสตร์ 2549

สพท สิงห์บุรี จัดสอบแข่งขันด้านวิชาการ
เหรียญเงินโอลิมปิควิทยาศาสตร์
ได้แก่ ด.ช.แสน แสงประทีปทอง
เหรียญทองแดงโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
ได้แก่ ด.ช.ศิวกร รื่นพันธุ์
ด.ช.จารุวัฒน์ จารุฤทัยกานต์

o

m   

m

   

ชนะเลิศการตอบปัญหาพระราชประวัติ ฯ 2549

ชนะเลิศตอบ ปัญหาพระราชประวัต ิและพระราชกรณียกิจฯ
ชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบ ปัญหาพระราชประวัต ิและพระราชกรณียกิจฯ
ในงานเทพสตรีวิชาการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
จ.ลพบุรีในระหว่างวันที่ 16-18
ส.ค. 2549
น.ส.กมลพร แพมิ่ง และ
น.ส.สุกัญญา คำนวน ม.4/1
นำโดย อ.พยุงศรี เขียวคง

t

t  t
   

ชนะเลิศเล่านิทนภาษาอังกฤษ 2549

เด็กหญิง วรรวิษา สภา ชั้น ม.3/1

p
   
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
11สค2549ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
11ส.ค.2549
ช่วงชั้นที่ 3
ในกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ
ณ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ด.ญ.พชร ตั้งจิตรศิริรัตน์ ม.3/1
ด.ญ.วรินสุดา รัตนโชติ ม.3/1
นำโดยอ.เสริมศรี เกษวัง

t
   

1อำเภอ 1โรงเรียนในฝัน 2549

16ม.ค.49 นายวินัย รอดจ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม
ได้ให้การรับรองโรงเรียนอินทร์บุรี ผ่านเกณฑ์โรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียน

บรรยากาศ ณ หอประขุม ร.ร.อินทร์บุรี
เวลา 13.18นาฬิกา47 วินาที 16ม.ค.4
ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

2

3    1   

   

นักเรียนทุน ประเทศเยอรมันนี 2548

นักเรียน 1ทุน 1 อำเภอในฝัน ปีการศึกษาปี 2548
นางสาววรรดี อ้วนถาวร
เรียน์ ณ ประเทศเยอรมัน

 

w
   
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น 2548

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี วันที่ 13 มิ.ย.2548 ช่วงชั้นที่ 3
เด็กหญิงพนาวัลย์พ่วงเจียม
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น
่่ของเราชาวอินทร์บุรี

และช่วงชั้นที่ 4
นางสาวณัฐิกาล กฤษณัมพก
ได้รับรางวัลชมเชย
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ม.ปลาย รับรางวัลจากพระเทพรัตนฯ
วันที่ 13 มิ.ย.2548
p  
p  p
   
ชนะเลิศคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 2548

ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมยอดนักคิด คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
งานเทศกาลกินปลา 26ธ.ค.2548 จ.สิงห์บุรี
น.ส.วันดี อ้วนสะอาด น.ส.ณัฐพร แก้วสุข

และช่วงชั้นที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับทื่ 1
ด.ช.วัชรโสฬร วรรณสุทธิ์
ด.ช.จิรายุ สุขมาก
นำโดยครูสมศักดิ์ สุขนาค

m
   

แชมป์จักรยานเสือภูเขา 2548

น.ส.สุชานรี กำแหงจันทร์
ชั้น ม.6/3 นักจักรยานเสือภูเขา
ตัวแทนทีมชาติไทย จักรยานเสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิล หญิง
ปี 2548 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส
์ ครั้งที่ 23 ประเทศฟิลิปปินส์

s

s   s

นักเรียนทุน ประเทศเยอรมันนี 2546

นักเรียน 1ทุน 1 อำเภอในฝัน ปีการศึกษาปี 2546
นายเอกลักษณ์ เอี่ยมวิลัย
เรียนคณะเศรษฐศาตร์ ณ ประเทศเยอรมัน

e

e e