ภูมิปัญญาไทย
ด้านอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อำเภออินทร์บุรี
 
ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
 
"ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกลุ่มจักสานบ้านระนาม"
 
ขั้นที่ 1 เตรียมตัดไม้เป็นท่อนตามขนาดต้องการ
ขั้นที่ 2 นำไม้ไผ่มาเหลาซี่ ทำโครงตะกร้า
ขั้นที่ 3 นำไม้ไผ่ที่เหลาแล้วไปย้อมสีตามต้องการ  
ขั้นที่ 4 นำไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซี่แล้วทำโครง ตะกร้าโดยมีรองเป็นแบบตามขนาด และ รูปร่างที่ต้องการ
  ขั้นที่ 5 เริ่มขึ้นเป็นลายดอกพิกุล
ขั้นที่ 6 เมื่อได้รูปตะกร้าตามต้องการแล้วนำไปทาน้ำมันยูนิเทน ให้เกิดความมันเงาก่อนออกจำหน่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางบัวลอย จันทร์พ่วง ประธานกลุ่มฯ อายุ 69 ปี มีอาชีพทำนา เป็นคนขยันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากทำนาแล้วหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านการฝีมือเครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีพื้นฐานมาจากการจักสานด้วยไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นในการทำนา เช่น กระบุง ตะกร้า งอบ หมวก ท่านเป็นคนไม่หวงวิชาความรู้ ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับเพื่อนบ้าน และชักชวนเพื่อนบ้านฝึกหัดทำ กระทั่งปี พ.ศ. 2524 ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน โดยมีท่านเป็นหัวหน้ากลุ่ม มีแม่บ้านในหมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย และหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมเป็นสมาชิก ในปี 2530 หลายครอบครัวในหมู่บ้านหันมายึดอาชีพนี้เป็นหลัก มีการพัฒนารูปแบบและวัสดุอื่นๆ มาใช้แทนไม้ไผ่ เช่น ผักตบชวา ปอกล้วย ก้านตาล ก้านมะพร้าว ใบลาน ด้วยการสนับสนุนจากทางหน่วยงานราชการและได้มีการยกระดับขึ้นเป็นหมู่บ้านศิลปหัตถกรรมไทย "บ้านระนาม"

รางวัลที่ได้รับ โล่ห์เกียรติยศที่ 1 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2524 และจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แม่ดีเด่น ประเภท แม่ผู้เป็นเกษตรกร ปี 2538 รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาหัตถกรรม ปี 2542

ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าไม้ไผ่ลายดอกพิกุลและลายไทย เป็นภาชนะใส่ ผลไม้ ดอกไม้ กระเป๋าสตรีของใช้ ของชำร่วย หมวก งอบ ทำจากไม้ไผ่ ก้านมะพร้าว ผักตบชวา ก้านตาล

ขั้นตอนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ลายดอกพิกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการผลิตตะกร้าผักตบชวา

ขั้นที่ 1 นำผักตบชวาที่ตากแห้งแล้วมาตัดแบ่งเป็นเส้นๆ ตามต้องการ

ขั้นที่ 2 นำผักตบชวาที่แบ่งเป็นเส้นๆ ไปขึ้นก้นตะกร้าตามรองแบบที่ต้องการ

ขั้นที่ 3 สานไปตามลวดลายที่ต้องการเป็นรูปตะกร้า

ขั้นที่ 4 นำตะกร้าผักตบชวาที่เสร็จแล้วไปอบกำมะถันในตู้อบ นำมาทาน้ำมันยูนิเทนเพื่อให้เกิดความมันเงา

 

สนใจติดต่อขอดูงานของกลุ่มได้ที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานบ้านระนาม
135 หมู่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 01-9915818

กลับหน้าหลัก