นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี วันที่ 13 มิ.ย.2548
 
ช่วงชั้นที่ 3
เด็กหญิงพนาวัลย์พ่วงเจียม
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น
่่ของเราชาวอินทร์บุรี

และช่วงชั้นที่ 4
นางสาวณัฐิกาล กฤษณัมพก
ได้รับรางวัลชมเชย
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ม.ปลาย รับรางวัลจากพระเทพรัตนฯ
วันที่ 13 มิ.ย.2548