น.ส.สุชานรี กำแหงจันทร์
ชั้น ม.6/3 นักจักรยานเสือภูเขา
ตัวแทนทีมชาติไทย จักรยานเสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิล หญิง
ปี 2548 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส
์ ครั้งที่ 23 ประเทศฟิลิปปินส์
ผลการแข่งขันจักรยาน
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จักรยานเสือภูเขา (ครอสคันทรี่)
ในการแข่งขัน เพชรบุรีเสือภูเขา ประเภท C กลุ่มอายุไม่เกิน 16 ปี
จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จักรยานเสือภูเขา (ครอสคันทรี่)
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2
จังหวัด สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม พ.ศ. 2546
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2546
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20
จังหวัด สุโขทัย ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม พ.ศ. 2547
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขัน “ชัยนาทดาวน์ฮิลล์ 2004” สนามที่ 1 รุ่นหญิงทั่วไป
จังหวัด ชัยนาท วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2547
6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
จังหวัด ลพบุรี ระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน พ.ศ. 2547

7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ครอสคันทรี่)
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
จังหวัด ลพบุรี ระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน พ.ศ. 2547
8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ครอสคันทรี่)
ในการแข่งขันเคียงดินเสือภูเขา 35 กิโลเมตร รุ่นหญิงทั่วไป
จังหวัด สระบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขัน “ชัยนาทดาวน์ฮิลล์ 2004” สนามที่ 2 รุ่นหญิงทั่วไป
จังหวัด ชัยนาท วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขัน “ชัยนาทดาวน์ฮิลล์ 2004” สนามที่ 3 รุ่นหญิงทั่วไป
จังหวัด ชัยนาท วันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2547
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
จังหวัด ชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2547
12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ครอสคันทรี่)
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
จังหวัด ชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2547
13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขัน “อบจ.ชัยนาทดาวน์ฮิลล์ ครั้งที่ 1 “ รุ่นหญิงทั่วไป
จังหวัด ชัยนาท ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2548
14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นหญิงทั่วไป
จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
15. ตัวแทนทีมชาติไทย จักรยานเสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิล
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ. ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548
16. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จักรยานเสือภูเขา(ดาวน์ฮิล)
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
จังหวัด นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม พ.ศ. 2548