ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
11ส.ค.2549
ช่วงชั้นที่ 3
    ในกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ
ณ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ด.ญ.พชร ตั้งจิตรศิริรัตน์ ม.3/1
ด.ญ.วรินสุดา รัตนโชติ ม.3/1
นำโดยอ.เสริมศรี เกษวัง