ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
11ส.ค.2549
ช่วงชั้นที่ 3
    ในกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ด.ช.แสน แสงประทีปทอง ม.3/1
ด.ช.จารุวัฒน์ จารุฤทัยกานต์ ม.3/1
นำโดยอ.สมศักดิ์ สุขนาค